News about digitizing infrastructures and automating utility inspection with drones and AI

Storm damages to power lines will be resolved faster in the future

Press release
Hepta Group Airborne

Storm damages to power lines will be resolved faster in the future. 

Finnish energy company Järvi-Suomen Energia, who distributes electricity for over 100 000 customers in Finland’s lake district, tested in cooperation with Estonian technology company Hepta, an innovative way to monitor power lines after a storm. Testing took place in Mikkeli.

Järvi-Suomen Energia tested a faster and more efficient solution than conventional methods used worldwide to detect post-storm damages. In cooperation with the technology company Hepta, the performance of power lines was tested with drones.

Storm-inspection with drones provides multiple benefits over on-foot or other methods. The use of drones makes processes more than two times faster than on foot, and it is significantly safer as there is no need to walk under the power lines.

“We are interested in taking into use new opportunities with the best quality and speed. It is essential for us to ensure the permanent availability of electricity for our customers. Reducing power outage time is one of the priorities”, said Tomi Öster, said Business Development Manager at Järvi-Suomen Energia.

The wind, which blows twenty meters per second, is not an obstacle to the Hepta drone rising into the air. Hepta`s CEO Henri Klemmer claimed that Hepta is the only one in the Nordics providing real-time storm surveillance 24/7, regardless of whether it is night time, high wind, or heavy snow. “Our drone has two special strengths. Its wind resistance is strong, and it can fly for three hours at a time”, introduced Hepta`s CEO Henri Klemmer aircraft`s functionality.

Estonian AI-driven technology company Hepta automates the analysis of power lines by utilizing drones, helicopters, satellites, and big data analysis. The AI-driven software “Hepta Insights” finds defects and potential risks to prevent future failures and save costs and time. In-house built unmanned airborne systems cover an average of 10x more distance both daytime and nighttime while withstanding harsh weather conditions.
Additional services include real-time fast response storm damage detection while conducting over 90% of daily flights in Beyond Visual Line of Sight. The company has been trusted to digitize more than 40,000 kilometers of power line networks in Estonia, Finland, Sweden, Ukraine, Lithuania, Denmark, and Sweden. Hepta is supported by EIT InnoEnergy, the innovation engine for sustainable energy across Europe, supported by the European Institute of Innovation and Technology.

Järvi-Suomen Energia distributes electricity for over 100 000 customers in Finland’s lake district. They operate in the lake district – an area filled with countless lakes, islands, capes, and hollows. For an electricity network, this location offers challenges, unlike any other. By continuously developing its network, Järvi-Suomen is improving the living conditions of the region.

Additional information:
Eduard Vainu, Project Manager, Hepta Group Airborne Ltd, Tel. +372 58667353, eduard.vainu(at)heptainsights.com

Home pages: heptainsights.com and jseoy.fi/en

_______________

LEHDISTÖTIEDOTE
Hepta Group Airborne

Sähkölinjojen myrskyvahingot korjataan nopeammin tulevaisuudessa.
Suomalainen energiayhtiö Järvi-Suomen Energia, joka toimittaa sähköä yli 100 000 asiakkaalle Järvi-Suomen alueella, testasi yhteistyössä virolaisen teknologiayrityksen Heptan kanssa innovatiivista tapaa tarkastaa sähkölinjoja myrskyn jälkeen. Kokeilu suoritettiin Mikkelissä.

Järvi-Suomen Energia testasi nopeampaa ja tehokkaampaa ratkaisua verrattuna perinteisiin menetelmiin, joita käytetään ympäri maailmaa myrskyn jälkeisten vahinkojen havaitsemiseen. Sähkölinjojen toiminnan monitorointia kokeiltiin droneilla yhteistyössä teknologiayritys Heptan kanssa.

Myrskytarkastus droneilla tarjoaa useita etuja verrattuna jalkaisin tai muilla tavoin tehtäviin tarkastuksiin. Dronejen käyttö on yli kaksi kertaa nopeampaa kuin maastossa tehty tarkastus. Se on myös huomattavasti turvallisempaa, sillä kenenkään ei tarvitse liikkua sähkölinjojen alla.

”Olemme kiinnostuneita ottamaan käyttöön uusia mahdollisuuksia, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen laadun ja nopeuden. Meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa sähkön jatkuva saatavuus asiakkaillemme. Sähkökatkosten lyhentäminen on yksi prioriteeteista”, sanoi Tomi Öster, Järvi-Suomen Energian kehitysinsinööri.

Kaksikymmentä metriä sekunnissa puhaltava tuuli ei estä Heptan dronea nousemasta ilmaan. Heptan toimitusjohtaja Henri Klemmer totesi, että Hepta on Pohjoismaiden alueella ainoa, joka tarjoaa jatkuvaa reaaliaikaista myrskyvalvontaa riippumatta siitä, onko yö, voimakas tuuli tai sakea lumipyry. ”Dronellamme on kaksi erityistä vahvuutta. Se kykenee lentämään voimakkaassa tuulessa, ja se voi lentää kolme tuntia kerrallaan”, esitteli Heptan toimitusjohtaja Henri Klemmer laitteen toimintoja.

 

Virolainen tekoälyyn keskittyvä teknologiayritys Hepta automatisoi sähkölinjojen analysoinnin hyödyntämällä droneja, helikoptereita, satelliitteja ja big data -analyysia. Tekoälyvetoinen ohjelmisto Hepta Insights etsii vikoja ja potentiaalisia riskejä tulevien toimintahäiriöiden estämiseksi sekä kustannusten ja ajan säästämiseksi.
Yhtiön itse valmistamat miehittämättömät lentojärjestelmät keskimäärin kymmenkertaistavat toimintamatkan, toimivat sekä päivällä että yöllä ja kestävät ankaria sääolosuhteita. Lisäpalveluihin sisältyy reaaliaikainen ja nopeasti reagoiva myrskyvahinkojen havainnointi, kun yli 90 % päivittäisistä lennoista tapahtuu näköyhteyden ulkopuolella.
Yritykselle on annettu tehtäväksi digitoida yli 40 000 kilometriä sähkölinjaverkkoja Virossa, Suomessa, Ruotsissa, Ukrainassa, Liettuassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Heptan tukena on EIT InnoEnergy, kestävän energian innovaation tukija, jota puolestaan tukee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti.

Järvi-Suomen Energia toimittaa sähköä yli 100 000 asiakkaalle alueella, jolla on lukemattomia järviä, saaria, niemiä ja notkoja. Tämä tuottaa sähköverkolle ainutlaatuisia haasteita. Kehittämällä jatkuvasti verkkoaan yhtiö parantaa alueen elinoloja.

Lisätietoja:
Eduard Vainu, projektipäällikkö, Hepta Group Airborne Ltd, puh. +372 58667353, eduard.vainu(at)heptainsights.com

Aloitussivut heptainsights.com ja jseoy.fi

 

 

Contact us to learn more about digitizing infrastructures and conducting utility inspection with drones and AI

Get in touch